Băng tải xích

Cấu tạo Băng tải xích: Băng tải xích gồm các bộ phận chính sau. - Dây băng tải xích: Bằng Inox, bằng nhựa và quy cách khác nhau tuy thuộc vào ứng dụng mà kích thước phù hợp